Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Ostrołęce ogłasza przetarg NR ZP/1/2013 na :

Remont pomieszczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Ostrołęce
Numer ogłoszenia: 146755 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Więcej…